BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

http://bip.cen.bydgoszcz.pl/ceb/podstawa-dzialania/zadania-publiczne/16167,Zadania-publiczne.html
2023-02-05, 18:47

Zadania publiczne

DO ZADAŃ CENTRUM NALEŻY:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  •   wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
  •   wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  •   realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania
  •   diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
  •   przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
  •   potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
 3. organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli:
 4. przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
 5. zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym;
 6. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony