BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Zadania publiczne

DO ZADAŃ PLACÓWKI NALEŻY:

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,

c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,

d) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb,

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

f)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

a) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,

b) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

c) nauczyciel i rozpoczynających pracę zawodową,

d) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:

  • opieki nad nauczycielami stażystami oraz
  • opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu;

3. Gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie;

4. Realizowanie zadań edukacyjnych wynikających z:

a) podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa,

b) priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,

c) obszary pracy rekomendowane przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty dla ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli

d) strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2014
Data modyfikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lis
Osoba modyfikująca informację:
Monika Lis

Opcje strony

do góry