BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Status prawny

Organ prowadzący i nadzór:

  • Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
     

Centrum działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 t.j.);
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,  z późn. zm.);
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045);
  5. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/219/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku. 
  6. Planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry