BIP - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Status prawny

Organ prowadzący i nadzór:

 • Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
   

Placówka działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 t. j.)
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r., poz. 1045, z późn.zm)
 6. Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/219/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 roku
 7. Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lipca 2020 r. o przyznaniu akredytacji
 8. Planu pracy zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Metadane

Data publikacji : 09.12.2019
Data modyfikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Lis
Osoba modyfikująca informację:
Monika Lis

Opcje strony

do góry